ClearPlex 克麗超跑膜

產/品/介/紹

超跑系列 Super car Series

不凡工藝打造尊榮享受

超跑膜特性

奈米陶瓷科技
高隔熱性能
外觀顏色不衰退

超跑膜介紹

最新一代奈米陶瓷科技,將稀有隔熱元素透過先進的磁控鍍膜生產工藝濺射到產品之中,即使長期使用隔熱性能與外觀顏色也不易衰退。
型號 可見光穿透率 紅外線阻隔率 紫外線阻隔率 內/外反光率 總隔熱率
S70 64% >95% 99% 8 / 8% 48%
S45 45% >95% 99% 8 / 8% 56%
S30 26% >95% 99% 8 / 8% 62%
S20 18% >95% 99% 8 / 8% 66%
S05 7% >95% 99% 6 / 6% 70%

超跑隔熱紙 - 各型號價格介紹

S70 一般轎式 休旅車 邊窗(單片) 三角窗(單片) 天窗
前檔 / 後檔 (單) 15,000 15,000 5,000 2,000 5,000
車身 (不含前檔) 23,000 26,000
S45 一般轎式 休旅車 邊窗(單片) 三角窗(單片) 天窗
前檔 / 後檔 (單) 15,000 15,000 5,000 2,000 5,000
車身 (不含前檔) 23,000 26,000
S30 一般轎式 休旅車 邊窗(單片) 三角窗(單片) 天窗
前檔 / 後檔 (單) 15,000 15,000 5,000 2,000 5,000
車身 (不含前檔) 23,000 26,000
S20 一般轎式 休旅車 邊窗(單片) 三角窗(單片) 天窗
前檔 / 後檔 (單) 15,000 15,000 5,000 2,000 5,000
車身 (不含前檔) 23,000 26,000
S05 一般轎式 休旅車 邊窗(單片) 三角窗(單片) 天窗
前檔 / 後檔 (單) 15,000 15,000 5,000 2,000 5,000
車身 (不含前檔) 23,000 26,000